Cơ Nhảy Cuelees LS-JP01

7.500.000 VNĐ

7.900.000 VNĐ

Predator Roadline 3x5

6.800.000 VNĐ

Predator Roadline 3x5

6.800.000 VNĐ

Predator Roadline 4x8

5.500.000 VNĐ

Predator Roadline 4x8

5.500.000 VNĐ

Chuôi SP2

19.000.000 VNĐ

20.000.000 VNĐ

Chuôi P3 ( Tay Da )

19.500.000 VNĐ

BK Rush ( Tay trơn )

24.000.000 VNĐ

25.000.000 VNĐ

LCBA 2

Dòng sản phẩm cơ LCBA là thương hiệu của hãng sản xuất cơ nổi tiếng thế giới PERI.

Phiên bản LCBA áp dụng thiết kế tiêu chuẩn giúp tiết kiệm giá thành nhưng cũng giúp người chơi sở hữu cây cơ theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

4.400.000 VNĐ

LCBA 1

Dòng sản phẩm cơ LCBA là thương hiệu của hãng sản xuất cơ nổi tiếng thế giới PERI.

Phiên bản LCBA áp dụng thiết kế tiêu chuẩn giúp tiết kiệm giá thành nhưng cũng giúp người chơi sở hữu cây cơ theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

3.200.000 VNĐ

Peri PD-01

7.000.000 VNĐ

Peri PD-05

7.000.000 VNĐ

Cơ Nhảy Cuelees LS-JP01

7.500.000 VNĐ

7.900.000 VNĐ

Predator Roadline 3x5

6.800.000 VNĐ

Predator Roadline 3x5

6.800.000 VNĐ

Predator Roadline 4x8

5.500.000 VNĐ

Predator Roadline 4x8

5.500.000 VNĐ

Chuôi SP2

19.000.000 VNĐ

20.000.000 VNĐ

Chuôi P3 ( Tay Da )

19.500.000 VNĐ

BK Rush ( Tay trơn )

24.000.000 VNĐ

25.000.000 VNĐ

LCBA 2

Dòng sản phẩm cơ LCBA là thương hiệu của hãng sản xuất cơ nổi tiếng thế giới PERI.

Phiên bản LCBA áp dụng thiết kế tiêu chuẩn giúp tiết kiệm giá thành nhưng cũng giúp người chơi sở hữu cây cơ theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

4.400.000 VNĐ

LCBA 1

Dòng sản phẩm cơ LCBA là thương hiệu của hãng sản xuất cơ nổi tiếng thế giới PERI.

Phiên bản LCBA áp dụng thiết kế tiêu chuẩn giúp tiết kiệm giá thành nhưng cũng giúp người chơi sở hữu cây cơ theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

3.200.000 VNĐ

Peri PD-01

7.000.000 VNĐ

Peri PD-05

7.000.000 VNĐ

033.990.6767