LCBA 2

Dòng sản phẩm cơ LCBA là thương hiệu của hãng sản xuất cơ nổi tiếng thế giới PERI.

Phiên bản LCBA áp dụng thiết kế tiêu chuẩn giúp tiết kiệm giá thành nhưng cũng giúp người chơi sở hữu cây cơ theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

4.400.000 VNĐ

LCBA 1

Dòng sản phẩm cơ LCBA là thương hiệu của hãng sản xuất cơ nổi tiếng thế giới PERI.

Phiên bản LCBA áp dụng thiết kế tiêu chuẩn giúp tiết kiệm giá thành nhưng cũng giúp người chơi sở hữu cây cơ theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

3.200.000 VNĐ

LCBA 2

Dòng sản phẩm cơ LCBA là thương hiệu của hãng sản xuất cơ nổi tiếng thế giới PERI.

Phiên bản LCBA áp dụng thiết kế tiêu chuẩn giúp tiết kiệm giá thành nhưng cũng giúp người chơi sở hữu cây cơ theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

4.400.000 VNĐ

LCBA 1

Dòng sản phẩm cơ LCBA là thương hiệu của hãng sản xuất cơ nổi tiếng thế giới PERI.

Phiên bản LCBA áp dụng thiết kế tiêu chuẩn giúp tiết kiệm giá thành nhưng cũng giúp người chơi sở hữu cây cơ theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

3.200.000 VNĐ

033.990.6767