Về chúng tôi

HK Billiards Shop & Academy Chuyên cung cấp tất cả về Bida như Cơ, Phụ Kiện, Bàn Bida.
Nhận đào tạo Học Viên từ Cơ Bản đến Nâng Cao.

 

033.990.6767